Dino Dana The Movie – 2020

50KVND 30KVND

Chú khủng long Dino được Dana tìm thấy lúc 10 tuổi, người nhìn thấy khủng long trong thế giới thực, hoàn thành một thí nghiệm hỏi tất cả khủng long con ở đâu. Để tìm ra câu trả lời, Dana, chị gái Saara và những người hàng xóm mới của họ là Mateo và Jadiel tham gia vào một cuộc hành trình khủng long lớn hơn bất cứ thứ gì