Sing 2 2021 – Đấu trường âm nhạc phần 2

50KVND 30KVND

Với sự thành công của rạp hát tại địa phương, liên tục cháy vé các buổi diễn, Buster Moon đang mơ về những điều lớn lao hơn. Thật không may một nhà tuyển dụng nổi tiếng đã cho rằng rạp hát của Moon không đủ tốt nên đã từ chối anh ta.