Winnie the Pooh 2011 – Cuộc phiêu lưu của gấu Pooh

50KVND 30KVND

Eeyore đã mất đuôi. Pooh, Piglet , Rabbit , Owl , Kanga và Roo đến giải cứu (“Một việc rất quan trọng phải làm”) trong khi Tigger có niềm vui nảy. Christopher Robin quyết định tổ chức một cuộc thi để xem ai có thể tìm người thay thế cho đuôi của Eeyore. Giải thưởng cho người chiến thắng là một nồi mật ong tươi (“Bài hát người chiến thắng”). Sau nhiều lần thất bại vì cái gì sẽ thay thế cái đuôi của Eeyore, Kanga đề nghị họ sử dụng một chiếc khăn quàng cổ, làm sáng tỏ.