Avatar: The Way of Water 2023 – Avatar: Dòng chảy của nước

50KVND 30KVND

Hơn một thập kỷ sau khi người Na’vi đẩy lùi cuộc xâm lược của loài người vào Pandora bởi Cơ quan Quản lý Phát triển Tài nguyên (RDA),[a] Jake Sully sống với tư cách là tộc trưởng của gia tộc Omaticaya và lập gia đình với Neytiri, bao gồm các con trai Neteyam và Lo’ak, con gái Tuk, con gái nuôi Kiri (được sinh ra từ thế thân trơ của Grace Augustine), và một cậu bé loài người tên là Spider, con trai của Đại tá Miles Quaritch, người sinh ra trên Pandora và không thể được chuyển đến Trái đất trong trạng thái đông lạnh do còn nhỏ. Trước sự thất vọng của người Na’vi, RDA quay trở lại để chuẩn bị cho thế giới quê hương Pandora của họ cho sự xâm chiếm của con người, với lý do Trái đất đang chết. Trong số những RDA mới đến có ‘người tái tổ hợp’, thế thân Na’vi được cấy ghép tâm trí và ký ức của những người lính đã chết, với người tái tổ hợp của Quaritch đóng vai trò là thủ lĩnh của họ.