Reindeer in Here 2022 – Tuần lộc ở đây

50KVND 30KVND

Tuần lộc ở đây là bộ phim hoạt hình đặc biệt CGI dựa trên bộ sách và thú nhồi bông năm 2017 của Adam Reed. Nó được sản xuất bởi Eye Animation của mạng CBS và công chiếu vào ngày 29 tháng 11 năm 2022.