Rio 2 2014 – Chú vẹt Rio 2

50KVND 30KVND

Spaws’s Macaws Blu và Jewel cùng ba đứa con của họ Bia Bia, Carla và Tiago trộm đang sống hạnh phúc trong thành phố nhưng Jewel thất vọng khi thấy con mình trở nên quá thuần hóa như cha của chúng. Trong khi đó, chủ sở hữu cũ của Blu, Linda Gunderson và chồng là nhà nghiên cứu về loài chim của cô, Tulio đang trong một chuyến thám hiểm ở Amazon và sau khi rơi xuống thác nước, phát hiện ra một con vẹt đuôi dài bay nhanh bị mất một trong những chiếc lông vũ. Khi có thông tin về điều này qua truyền hình, Jewel tin rằng họ nên đến Amazon để giúp tìm vẹt đuôi dài màu xanh. Trong khi những đứa trẻ ngây ngất, Blu không chắc chắn, nhưng anh bị áp lực phải đi theo. Blu mang đến một gói fanny đầy đủ các vật tư, bao gồm cả GPS, nhiều đến nỗi thất vọng của Jewel.