Wreck-It Ralph 2012 – Ráp phờ đập phá

50KVND 30KVND

Một nhân vật phản diện trong trò chơi điện tử muốn trở thành anh hùng và bắt đầu thực hiện ước mơ của mình, nhưng nhiệm vụ của anh ta lại tàn phá toàn bộ trò chơi điện tử nơi anh ta sống.