Rock Dog 2016 – Chó ngao Tây Tạng

50KVND 30KVND

Chó ngao Tây Tạng thiếu niên Bodi ( Luke Wilson ) được cho là người bảo vệ tiếp theo của làng Núi Tuyết, kế vị cha anh Khampa ( JK Simmons ), người nhiều năm trước đã xua đuổi một bầy sói xám gangster , do kẻ hung ác Linnux ( Lewis lãnh đạo Đen ). Khampa có một số con cừu địa phương được ngụy trang thành Chó Ngao để tạo ảo giác, ngôi làng có nhiều lính gác để giữ bầy sói, nhưng Bodi gặp khó khăn trong việc hoàn thiện chữ ký của cha mình khi di chuyển Iron Paw, dự án một vụ nổ mạnh mẽ chỉ có thể xảy ra nếu Bodi “tìm thấy ngọn lửa.” Khampa đã cấm âm nhạc trong làng vì nó làm phân tâm Bodi khỏi nhiệm vụ khi anh ta còn nhỏ.