Mickey’s House Of Villains 2001 – Kẻ xấu trong nhà chuột Mickey

50KVND 30KVND

Đó là đêm Halloween tại Nhà Chuột, và rất nhiều nhân vật phản diện đang xuất hiện. Jafar có một mánh khóe trong cửa hàng dành cho những anh hùng thông thường của Nhà, nhưng những kẻ ác phải đợi đến nửa đêm để anh ta giải phóng nó.