Scrooge: A Christmas Carol 2022 – Bài hát Giáng sinh

50KVND 30KVND

Hồn ma đêm Giáng sinh (A Christmas Carol)Hồn ma đêm Giáng sinh được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Charles Dickens, xoay quanh lão già keo kiệt, bủn xỉn Ebenezer Scrooge. Vào đêm Giáng sinh, lão bị đánh thức bởi ba hồn ma: Quá Khứ, Hiện Tại và Tương Lai.