Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem 2023 – Ninja Rùa: Hỗn loạn tuổi dậy thì

50KVND 30KVND

Ninja Rùa (tên gốc tiếng Anh: Teenage Mutant Ninja Turtles) là một bộ phim Mỹ được làm trong năm 2014. Đây là bộ phim chuyển thể được làm lại từ phiên bản phim đầu tiên từ những năm 1990, tuy nhiên lần này có sự khác biệt đó là phim được sự hậu thuẫn của nhà sản xuất Michael Bay.

Không giống với tất cả các bộ phim TMNT đã làm trước đó do người đóng bằng cách hóa trang và phim hoạt hình CGI năm 2007, đây là bộ phim Ninja Rùa đầu tiên có sử dụng công nghệ kĩ xảo bây giờ để thực hiện việc biến những chú rùa vô tri giác ngày trước lên một tầm cao thực tế mới.