Rock Dog 3: Battle the Beat 2022 – Ngao tây tạng phần 3

50KVND 30KVND

Chó ngao Tây Tạng thiếu niên Bodi ( Luke Wilson ) được cho là người bảo vệ tiếp theo của làng Núi Tuyết, kế vị cha anh Khampa ( JK Simmons ), người nhiều năm trước đã xua đuổi một bầy sói xám gangster , do kẻ hung ác Linnux ( Lewis lãnh đạo Đen )