The Rescuers 1977 – Nhân viên cứu hộ

50KVND 30KVND

Trong một chiếc thuyền sông bị bỏ hoang ở Devil’s Bayou, một đứa trẻ mồ côi tên là Penny thả một tin nhắn vào một cái chai , chứa một lời cầu xin giúp đỡ xuống sông. Chiếc chai được rửa ở thành phố New York , nơi nó được tìm thấy bởi Hiệp hội cứu trợ, một tổ chức chuột quốc tế trong Liên Hợp Quốc . Các Hungary đại diện, cô Bianca, tình nguyện viên để chấp nhận các trường hợp và chọn Bernard, một người gác cổng lắp bắp, như cô đồng đại lý. Hai người đến thăm trại trẻ mồ côi Morningside, nơi Penny sống và gặp một con mèo già tên là Rufus. Anh ta kể cho họ nghe về một người phụ nữ tên Madame Medusa, người đã từng cố dụ Penny vào xe của cô ta và có thể đã thành công trong việc bắt cóc Penny lần này.