Turning Red 2022 – Gấu Đỏ Biến Hình

50KVND 30KVND

Năm 2002, Meilin “Mei” Lee là một học sinh giỏi 13 tuổi người Canada gốc Hoa, sống ở Toronto. Miriam, Priya và Abby là bạn thân của cô ấy và họ đều là fan của nhóm nhạc nam 4*Town. Ming, mẹ của Mei luôn mong đợi sự hoàn hảo từ con gái và không chấp nhận những sở thích cá nhân của cô.