Mavka: The Forest Song 2023 – Thần thoại rừng xanh

50KVND 30KVND

The Forest Song: Chuyện phim đưa ta đến với Mavka – người chịu trách nhiệm nắm giữ linh hồn cho rừng xanh, chứng kiến cô phải đối diện với một quyết định khó khăn giữa tình yêu và nhiệm vụ cao cả là bảo vệ khu rừng